Op deze pagina vind je informatie over de verschillende opleidingen en cursussen die wij aanbieden.

Opleiding sportmassage

Sport, of het leveren van een sportprestatie, is steeds meer ondenkbaar zonder aanwezigheid van een goede sportmedische begeleiding.
De hoge eisen die aan de huidige sportman(vrouw) gesteld worden, vragen om een goede conditie. Hiervoor is naast een goede training een goede begeleiding nodig in de vorm van massage en sportverzorging.
De sportmasseur is de onmisbare steun en toeverlaat voor en na de wedstrijd en training.
Hij is onmisbaar vanwege zijn kennis van verzorging en massage, maar ook als vertrouwenspersoon.

Wil je meer weten?

Blessurepreventie

Ervaringen vanuit het werkveld hebben aangegeven dat er voor bepaalde groepen van sportmasseurs een aanvulling wenselijk is op de kennis. Er hebben zich veranderingen voorgedaan in het gehele sportbegeleidingsgebeuren. De door de VOS-erkende opleidingen zijn daarom tot een vervolgopleiding gekomen. Deze vervolgopleiding wordt de applicatiecursus “Blessurepreventie” genoemd. Op het gebied van de blessurepreventie ligt een duidelijke taak voor de sportmasseur, daar deze het dichtst bij de sporter staat.

Wil je meer weten?

Medical taping

Aplicatiecursus voor specialisten die de nodige anatomische kennis reeds hebben worden opgeleid om met kyniso tape te werken.
Deze bijzondere tape heeft veel mogelijkheden voor veel verschillende klachten en wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt in de sport.

Wil je meer weten?

Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een methode waarbij met verschillende handgrepen invloed wordt uitgeoefend op het Lymfatisch systeem.
Wij zijn namelijk van mening dat deze behandelingsmethode zeer geschikt is als toepassing binnen de sportmassage.
Bijvoorbeeld bij zware oververmoeidheid kan er sprake zijn van een contra-indicatie binnen de sportmassage, maar kan juist een indicatie zijn voor Manuele Lymfedrainage.

Wil je meer weten?