Blessurepreventie

Ervaringen vanuit het werkveld hebben aangegeven dat er voor bepaalde groepen van sportmasseurs een aanvulling wenselijk is op de kennis. Er hebben zich veranderingen voorgedaan in het gehele sportbegeleidingsgebeuren. De door de VOS-erkende opleidingen zijn daarom tot een vervolgopleiding gekomen. Deze vervolgopleiding wordt de applicatiecursus “Blessurepreventie” genoemd. Op het gebied van de blessurepreventie ligt een duidelijke taak voor de sportmasseur, daar deze het dichtst bij de sporter staat.

De uitbreiding van kennis zal gelijke tred moeten houden met de vraag naar een optimale begeleiding. In de applicatiecursus zijn er dan ook duidelijke verschillen met de basiscursus. Men krijgt meer kennis en inzicht in wat “normaal” is aan het menselijk lichaam, van wat “binnen” en wat “buiten” de grenzen van het functioneren van een sporter ligt.

Ook krijgt men meer kennis en inzicht met betrekking tot de verzorging. De verzorging omvat buiten zorgverlening bij acuut sportletsel, het tapen en bandageren, een uitgebreid functieonderzoek en aspecten met betrekking tot training en inspanningsfysiologie.

Voor deze cursus is een cursusboek samengesteld, dat modulair is opgebouwd. Deze modulaire opbouw betekent dat eerst een module met goed gevolg moet worden afgesloten, voordat er een toets voor de volgende module gemaakt kan worden.
Elke module (leseenheid) wordt afgesloten met een toets, welke afgenomen wordt door de docent.
Deze toets bestaat altijd uit:
– 3 MC-vragen
– 2 open vragen
– soms 1 praktijktoets
De toets over een module wordt afgenomen bij aanvang van de les van de volgende module.

Aan het praktijkexamen kan pas deelgenomen worden, nadat alle modules met een voldoende resultaat zijn afgesloten.

Inhoud van de cursus
Blessurepreventie
Oppervlakteanatomie
Algemeen functieonderzoek
Functieonderzoek Romp
Functieonderzoek Bovenste Extremiteit
Functieonderzoek Onderste Extremiteit
Inleiding in de Kinesiologie
Conclusies en Normaliseren
Kennis Sportblessures
Theorie Bandageren
Speciale Bandages
Inspanningsfysiologie
Trainingsleer

Niveau :  MBO+
Kosten :  € 880,-
Duur :  ca. 15 weken, 4 uur les p/wk , 3 uur zelfstudie p/wk

Examen:
Het examen wordt afgenomen door examinatoren van de NESM.
De plaats van afname van het examen is de eigen cursusomgeving.

Diploma :
Na behalen van de afzonderlijke examens ontvang u een diploma en licentie

Geïnteresseerd?

U kunt uzelf hier gelijk inschrijven. Inschrijven