Op deze pagina vind je informatie over de verschillende opleidingen en cursussen die wij aanbieden.

Opleiding sportmassage

Sport, of het leveren van een sportprestatie, is steeds meer ondenkbaar zonder aanwezigheid van een goede sportmedische begeleiding.
De hoge eisen die aan de huidige sportman(vrouw) gesteld worden, vragen om een goede conditie. Hiervoor is naast een goede training een goede begeleiding nodig in de vorm van massage en sportverzorging.
De sportmasseur is de onmisbare steun en toeverlaat voor en na de wedstrijd en training.
Hij is onmisbaar vanwege zijn kennis van verzorging en massage, maar ook als vertrouwenspersoon.

Wil je meer weten?

Blessurepreventie

Ervaringen vanuit het werkveld hebben aangegeven dat er voor bepaalde groepen van sportmasseurs een aanvulling wenselijk is op de kennis. Er hebben zich veranderingen voorgedaan in het gehele sportbegeleidingsgebeuren. De door de VOS-erkende opleidingen zijn daarom tot een vervolgopleiding gekomen. Deze vervolgopleiding wordt de applicatiecursus “Blessurepreventie” genoemd. Op het gebied van de blessurepreventie ligt een duidelijke taak voor de sportmasseur, daar deze het dichtst bij de sporter staat.

Wil je meer weten?

Medical taping

Aplicatiecursus voor specialisten die de nodige anatomische kennis reeds hebben worden opgeleid om met kyniso tape te werken.
Deze bijzondere tape heeft veel mogelijkheden voor veel verschillende klachten en wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt in de sport.

Wil je meer weten?

Stoelshiatsu

Een stoelbehandeling is een korte, ontspannende en activerende drukpuntmassage voor nek, schouder, rug, armen en handen op een daarvoor ontworpen ergonomische stoel. Daarbij wordt gewerkt aan verlaging van (spier)spanning en stress. Kleding kan aanblijven en er is geen oliegebruik. Een stoelbehandeling is gericht op verzorging en preventie. Deze behandeling is bij uitstek geschikt om binnen een bedrijf of instelling te worden toegepast.

Wil je meer weten?

EHBO

EHBO staat voor "Eerste hulp bij ongelukken". Er kunnen zich onverwachte situaties ontstaan waarbij het heel gunstig zou zijn als er iemand in de buurt is die beschikt over een EHBO diploma. Met behulp van een EHBO cursus kan iemand adequate hulp verlenen bij stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en bij letsel en bij een shock.

De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en worden afgesloten met een examen.

Naast het diploma EHBO, bieden we ook een specifieke EHBO-certificaat aan, namelijk EHBO aan kinderen.