Sportmassage

Sport, of het leveren van een sportprestatie, is steeds meer ondenkbaar zonder aanwezigheid van een goede sportmedische begeleiding.

De hoge eisen die aan de huidige sportman(vrouw) gesteld worden, vragen om een goede conditie. Hiervoor is naast een goede training een goede begeleiding nodig in de vorm van massage en sportverzorging.

De sportmasseur is de onmisbare steun en toeverlaat voor en na de wedstrijd en training.
Hij is onmisbaar vanwege zijn kennis van verzorging en massage, maar ook als vertrouwenspersoon.

De benaming Sportmassage wekt de indruk dat het werkterrein van een sportmasseur beperkt is tot sportmensen. Niets is echter minder waar. Een sportmasseur mag iedereen masseren, mits deze gezond is. Tegenwoordig behandelt de sportmasseur/masseuse steeds meer klanten die komen voor een fitness- of ontspanningsmassage.

Het diploma Sportmassage kan een belangrijke uitbreiding van werkzaamheden geven voor b.v. schoonheidsspecialistes, zweminstructeurs, personen werkzaam in de zorgsector etc.
Heel regelmatig wordt onze opleiding benaderd door sportverenigingen, sauna’s etc. die op zoek zijn naar een sportmasseur/ masseuse.

De cursus Sportmassage leidt op voor het diploma Sportmassage van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage ((NESM), maar ook voor het diploma Sportmassage van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS).

Inhoud :
Theorie Anatomie
Theorie Fysiologie
Theorie Historie
Praktijk EHBO
Praktijk Sportmassage
Praktijk tapingen en bandages

Vakken
De lessen bestaan uit de vakken Massage (theorie en praktijk), Verzorging (theorie en praktijk), Anatomie, Fysiologie en Sporthygiëne. Een cursusdagdeel bestaat altijd uit 2 uur theorie en 2 uur praktijk.
De theorie wordt gedurende het cursusjaar getoetst, via 4 MC (multiple-choise) toetsen.
De praktijktoets bestaat uit het tijdens de cursus behalen van het diploma CPR/AED, een praktijktoets Zorgverlening bij Accuut Sportletsel (ZASL) en een praktijktoets Massage.
De opleiding wordt afgesloten met een extern praktijkexamen Sportverzorging.

Leermiddelen
In het cursusgeld is een vergoeding opgenomen voor de benodigde boeken en materialen, welke de cursusstof dekken.

Mogelijkheden
De mogelijkheden voor de bezitters van het diploma Sportmassage zijn divers.
In de eerste plaats natuurlijk het werken in de sportwereld, of men kan zich vestigen met een eigen praktijk.
Veel podologen, schoonheidsspecialisten, verpleegkundigen, bejaardenverzorgers, leraren Yoga en Mensendiecktherapeuten ervaren de opgedane kennis tijdens de cursus Sportmassage als een zeer waardevolle aanvulling.

Ook wordt de opgedane kennis vaak gezien als een zeer solide basis om zich verder te ontwikkelen op het gebied van reflexzonemassage, shiatsu en verdere alternatieve geneeswijzen.

Vooropleiding

Een vooropleiding op mavo/lbo niveau (hoewel niet voorgeschreven) wordt gewenst geacht.
De cursisten dienen er echter wel op bedacht te zijn, dat het niveau vergelijkbaar is met MBO 4 niveau.

Een gezonde dosis doorzettingsvermogen is echter het meest wenselijk, aangezien er naast het volgen van de lessen thuis geoefend en gestudeerd moet worden.

Kosten : € 1250,-- lesmateriaal, 1 fles massageolie, bandage en tapingmateriaal + € 220 examengeld

Duur  ca. 30 weken  per week  4 uur les maandavond en 3 uur zelfstudie

Examen
Het examen bestaat uit twee delen.
Een theoretisch- en een praktisch gedeelte.
Het theoretisch gedeelte wordt volgens het modulair systeem in het verloop van de cursus afgenomen.
Het theoretisch gedeelte is schriftelijk en wordt afgenomen met behulp van meerkeuze vragen.
U kunt alleen aan het praktijkexamen deelnemen als u voor het schriftelijk gedeelte en de praktijktoetsen een voldoende heeft behaald.

Diploma : na behalen van de examens krijgt u een diploma sportmassage en licentie voor 4 jaar

Erkenning
De Opleiding Sportmassage Groningen is erkend door de NBSM (Nederlandse Brancheorganisatie Sportverzorging en Massage), en is aangesloten bij de VOS (Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage)
Dit betekent dat er sprake is van een leerplan dat gecontroleerd is, en dat de docenten een voldoende niveau bezitten. Het volgen van een cursus aan een VOS-instituut is uw enige waarborg voor een goede opleiding.

Geïnteresseerd?

U kunt uzelf hier gelijk inschrijven. Inschrijven